Praktisch

Afspraak – Appointment – Rendez-vous

U kan elke weekdag, van 8u30 tot 12u, telefonisch bij ons terecht om een afspraak te maken op het nummer 02 230 45 56

Komt u met meerdere personen naar een afspraak, laat dit dan duidelijk vooraf weten.
Denkt u meer tijd nodig te hebben voor uzelf (bijvoorbeeld voor een gesprek of een kleine ingreep), vermeld dit dan ook. Er zal dan meer tijd worden voorzien.

Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.
Wij proberen zo stipt mogelijk te werken. Dit is echter niet altijd mogelijk. Spoedgevallen krijgen altijd voorrang en kunnen een consultatie doen uitlopen.

Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten, het liefst minstens 1 uur op voorhand zodat iemand anders uw plaats kan innemen. Bij een niet nagekomen afspraak zal deze gemiste consultatie aangerekend worden.

Breng steeds uw identiteitskaart en eventueel vignetjes van de mutualiteit mee.

De artsen zijn niet geconventioneerd. Een consultatie kost 37€. Bij dr. Ackermans en dr. Bergiers kan u met bancontact betalen.

Gelieve de GSM af te zetten voor het consult.

 


You can contact us from Monday to Friday from 8h30-12h to schedule an appointment. Please call 022304556.

If the consultation is meant for more than one patient or if you think you will need more time (insurances questionnaire, minor surgery…), please tell the secretary. She will determine if a double appoinment is necessary.

Please arrive on time. We try not to make you wait. Unfortunately we cannot foresee when emergencies may occur and would ask you to bear with us under these circumstances.

 If you need to cancel or reschedule, provide at least 1 hour notice. Otherwise the consultation will be charged.

Bring your ID-card or passport and your stickers from the mutuel if you have any.

This practice is not commited. A consultation costs 37€. Dr. Ackermans and dr. Bergiers accept payments by bancontact.

Please switch off your phone before your consultation.


Consultation sur rendez-vous. Téléphonez au secretariat entre 8h30 et 12h au 022304556.

Si vous voulez un rendez-vous pour plusieurs personnes ou vous avez besoin d’un peu plus de temps (assurances, ….), demandez un double rendez-vous.

Veuillez venir à l’heure. En cas d’urgence, il est possible que le médecin aie du retard. Merci de votre compréhension.

Veuillez nous prévenir au moins un heure à l’avance si vous ne pouvezpas être présent à votre rendez-vous. En cas de non-respect et d’absence d’annulation de votre rendez-vous, la consultation vous sera facturée.

N’oubliez pas votre carte d’identité et les vignettes de la mutuelle.

Les médecins ne sont pas conventionnés. Vous payez 37€ pour une consultation. Chez dr. Ackermans et dr. Bergiers vous pouvez payer par bancontact.

Veuillez éteindre votre GSM.


 

Huisbezoeken – House visits – Visites à domicile

Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Door een afspraak bent u ook sneller aan de beurt.

Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor patiënten die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen : hoogbejaarden, ernstig zieken, mensen die niet vervoerd kunnen worden.

U kan een huisbezoek aanvragen op het nummer van SOS Médécins 02 513 02 02 – www.sosmedecins.be


Try to come to the surgery. Your doctor can help you better than at home.

House visits are only meant for patients who cannot leave the house: the elderly, people who are very ill, people who cannot use any form of transportation.

You can contact SOS Médecins on 02 513 02 02 if you need a house visit.

www.sosmedecins.be


Veuillez vous rendre au cabinet. Les visites à domicile sont réservées aux personnes dans l’impossibilité de venir à la consultation.

Veuillez contacter SOS Médecins au 02 513 02 02

www.sosmedecins.be


Advies – Advice – Avis médical

Voor advies of resultaten belt u tussen 13u30 en 14u30.

  • Dr. Robeet en dr. Ackermans: maandag – dinsdag – vrijdag
  • Dr. Bergiers: donderdag

 

Herhalingsvoorschriften worden slechts uitzonderlijk verstrekt zonder consultatie. Voor herhalingsvoorschriften wordt een vergoeding van 5 euro gevraagd indien u geen Globaal Medisch Dossier heeft.


For advice, results or prescriptions please call between 13h30 and 14h30.

  • Dr. Robeet and dr. Ackermans: Monday – Tuesday -Friday
  • Dr. Bergiers: Thursday

For prescriptions we ask you to book an appointment. The doctor can decide to make an exception. Then we charge 5 euros for repeat prescriptions if you don’t have a Global Medical File.


Si vous avez des questions ou pour discuter les résultats des examens, veuillez téléphoner entre 13h30 et 14h30.

  • Dr. Robeet et dr. Ackermans: lundi – mardi – vendredi
  • Dr. Bergiers: jeudi

Pour des ordonnances, veuillez prendre rendez-vous. Si le médecin decide de faire une ordonnance sans consultation, vous payez 5 euro si vous n’avez pas de Dossier Médical Global.