Emergencies

Spoedgevallen – Emergencies – Urgences

Wanneer dringende hulp nodig is… mag u natuurlijk altijd bellen! In een levensbedreigende situatie belt u 112.


In case of an emergency, give us a call. In case of a life threatening situation dial 112.


En cas d’urgence, téléphonez nous ou appelez le 112.


Wachtdienst – Doctor on call – Service de garde

Gedurende de werkdagen kan u steeds de praktijk bellen om telefonisch advies te krijgen van de arts die op dat moment consultatie doet. Hij of zij kan u al dan niet als een urgentie op zijn patiëntenlijst van die dag zetten of doorverwijzen naar een spoeddienst van het dichtsbijzijnde ziekenhuis.

De Brusselse wachtdienst kan u bereiken op het nummer 1733 zowel voor consultaties als huisbezoeken.  Meer informafie vindt u op www.gbbw.be


On week days you can contact the doctors by phone. He or she can give you advice or see you in between patients if it’s an emergency.

You can contact the Brussels out-of-hours medical post on 1733. There you can get a consultation or a house visit. Visit www.gbbw.be for more information.


En cas d’urgence téléphonez à votre médecin. Il peut donner son avis et vous voir le jour même en cas d’urgence ou vous envoyer aux urgences à l’hôpital.

La Garde Bruxelloise des médecins généralistes assure les soins de médecine générale partout à Bruxelles, les week-ends et jours fériés, ainsi qu’en soirée et nuits de semaine. Téléphonez le 1733 ou www.gbbw.be