Nieuwe secretaresse – new secretary – nouvelle secrétaire

Wij verwelkomen graag Sobia, onze nieuwe secretaresse, in onze praktijk! U kan haar bereiken tussen 8u30 en 12u30 voor afspraken en administratieve vragen. Voor resultaten belt u uw arts tussen 13u30 en 14u30, op de dag dat uw arts aanwezig is. A warm welcome to our new secretary, Sobia. You can reach her between 8h30 en 12h30 on weekdays to book an appointment or administration. To discuss test results, please call your doctor between 13h30…

Voorschriften & verwijsbrieven – Les ordonnances & lettres d’envoi – Prescriptions and referrals

Gelieve voor voorschriften en verwijbrieven steeds een afspraak te maken via onze secretaresse tussen 8.30u en 12u. Pour des ordonnances ou des lettres d’envoi, veuillez prendre rendez-vous au secrétariat entre 8.30h et 12h. For prescriptions and referrals, please book an appointment. You can reach our secretary between 8h30 and 12h.

Herhalingsvoorschriften – Renouvellement d’ordonnance – Repeat prescriptions

Beste patiënten, Herhalingsvoorschriften zullen vanaf heden enkel nog tijdens een consultatie verstrekt worden. Dank voor uw begrip. Cher patients, Pour un renouvellement d’ordonnance, veuillez prendre rendez-vous. Merci de votre compréhension. Dear patients, To get repeat prescription, please book an appoinment with your treating physician. Thank you for understanding.