Testing for COVID19

Dear patients,

You may have heard that test capacity is rising. We will keep you updated on the indications to test and wether or not we will be able to provide testing in our practice.

We ask you not to take an appointment to get a test. This will be refused if the doctor doesn’t see an indication to test.

Any new information will be posted on our website and our facebook page.


Beste patiënten,

Zoals jullie waarschijnlijk op het nieuws gehoord hebben, zal er de komende weken meer getest worden. Momenteel wordt er nog bekeken hoe dit praktisch zal verlopen. We houden jullie zeker op de hoogte.

Momenteel kunnen we deze testen nog niet aanbieden op onze praktijk. Gelieve dan ook niet te bellen voor een afspraak voor een test. Een test zal enkel uitgevoerd worden als de dokter er een indicatie voor ziet en waarschijnlijk op één van de triagepunten. Systematische testing is nog niet aan de orde.

Via onze website en facebookpagina zullen we jullie op de hoogte houden over alle nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s