Practical information: update

(voor Nederlands, scroll naar beneden)

Dear patients,

Slowly we will start receiving patients again at the practice. We take all the necessary precautions for your safety and ours.

Please call between 8.30 and 10 if you need an appointment. The secretary will inform your doctor and your doctor will contact you to schedule an appoinment. Please be on time. We want to avoid a full waiting room and we need the time in between patients to clean and desinfect.

We are also available for telephone consultations. Please call between 8.30 and 12.00. The secretary will ask your doctor to call you back. These consultations will also be charged. Patients who have a Belgian mutuality will be charged through their mutuality. Patients with private insurances will receive an invoice with payment details.

It is very important that you try to reach us in the morning. Because of the Covid 19 pandemic the doctors have other obligations outside the practice.

When you visit the practice please wear a mouth mask and desinfect your hands. We will allow only 1 person inside the doctor’s office. Children can ofcourse be accompanied by one of their parents.

 


 

Geachte patiënten,

De consultaties zullen binnenkort terug opgestart worden. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen voor ieders veiligheid.

Voor een afspraak vragen we u te bellen tussen 8u30 en 10u. Onze secretaris geeft uw gegevens dan door aan uw arts die u zal contacteren om een geschikt moment vast te leggen. Gelieve dit tijdstip te respecteren. Het is belangrijk voor de afstand tussen patiënten en het ontsmetten van de wachtzaal/kabinetten optimaal te laten verlopen.

Daarnaast doen we nog steeds telefonische consultaties indien een bezoek aan de praktijk niet wenselijk is. Hiervoor belt u tussen 8u30 en 12u. Onze secretaris noteert uw gegevens en vraagt uw arts u terug te bellen. Voor patiënten met een mutualiteit wordt deze telefonische consultatie via de derde betalersregeling rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. Indien u een privé verzekering heeft, wordt er een getuigschrift voor verstrekte hulp via e-mail opgestuurd samen met de betaalgegevens.

Het is erg belangrijk de uren waartussen gebeld kan worden te respecteren. Door de corona pandemie hebben de dokters andere verplichtingen buiten de praktijk.

Indien u op consultatie komt, gelieve dan steeds een mondmasker te dragen en te zorgen voor goede handhygiëne. Er is maar 1 persoon per consultatie toegelaten bij de dokter. Een kind mag uiteraard wel vergezeld worden door 1 ouder.

Een reactie achterlaten