Griepvaccinatie – vaccination contre la grippe – flu vaccination

Informatie over griepvaccinatie? Vraag raad aan uw arts. De griepvaccinatie gebeurt best tussen midden oktober en midden november.

Vaccination contre la grippe? Demandez l’avis de votre médecin. La vaccination est recommandée entre mi-octobre et mi-novembre.

Flu vaccination? Ask your doctor’s advise. Vaccinations are given from mid-October to mid-November.