Herhalingsvoorschriften – Renouvellement d’ordonnance – Repeat prescriptions

Beste patiënten,

Herhalingsvoorschriften zullen vanaf heden enkel nog tijdens een consultatie verstrekt worden. Dank voor uw begrip.


Cher patients,

Pour un renouvellement d’ordonnance, veuillez prendre rendez-vous. Merci de votre compréhension.


Dear patients,

To get repeat prescription, please book an appoinment with your treating physician. Thank you for understanding.

Een reactie achterlaten